Cập nhật Giá Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất 2022 tốt nhất hiện nay

Cập nhật Giá Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất 2022 tốt nhất hiện nay

Cập nhật Giá Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất 2022 tốt nhất hiện nay
Cập nhật Giá Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất 2022 tốt nhất hiện nay.

Cập nhật Giá Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất 2022 giúp khách hàng lựa chọn dễ dàng mua được sản phẩm chất lượng mà giá cả ưu đãi nhất thị trường.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn chi tiết:

Nhà phân phối ống nhựa uPVC, PPR, HDPE, ống tưới, ống luồn dây cáp điện và phụ kiện - đầy đủ thương hiệu, chủng loại - giao hàng nhanh toàn quốc.

Catalogue Ống uPVC Đệ Nhất

Ống nhựa uPVC Đệ Nhất thịnh hành.
Ống nhựa uPVC Đệ Nhất thịnh hành.
Kho chứa ống nhựa uPVc giá chiết khấu riêng cho đơn hàng lớn.
Kho chứa ống nhựa uPVC Đệ Nhất giá chiết khấu riêng cho đơn hàng lớn.

Cập nhật Giá Ống Nhựa Đệ Nhất uPVC mới

Kính gửi quý khách hàng bảng báo giá ống uPVC Đệ Nhất cập nhật ngày 07/02/2022 cho đến khi có thông báo mới

Cập nhật giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ inch

Bảng giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ inch (Phi 21- 76)

STT Sản phẩm Qui cách Giá bán chưa VAT
(đồng/mét)
Áp lực làm việc ở 20° c
1 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 21 – Hệ inch 1.7×4 8.800 16
2 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 21- Hệ inch 3.0×4 14.700 22
3 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 27- Hệ inch 1.9×4 12.400 16
4 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 27- Hệ inch 3.0×4 19.400 22
5 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 34- Hệ inch 2.1×4 17.400 12.5
6 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 34- Hệ inch 3.0×4 24.600 18
7 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 42- Hệ inch 2.1×4 23.000 12
8 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 42- Hệ inch 3.5×4 38.100 16
9 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 49- Hệ inch 2.5×4 30.100 12
10 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 49- Hệ inch 3.5×4 41.600 16
11 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch 2.0×4 31.900 6
12 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch 2.5×4 37.700 10
13 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch 3.0×4 46.400 11
14 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch 4.0×4 58.400 12
15 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch 4.5×4 68.500 16
16 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 73- Hệ inch 3.0×4 57.300 8
17 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 76- Hệ inch 3.0×4 (CNS) 57.900 8

Bảng giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ inch (Phi 76 – 222)

STT Sản phẩm Qui cách Giá bán chưa VAT
(đồng/mét)
Áp lực làm việc ở 20° c
1 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 76- Hệ inch 4.5×4 (CNS) 97.800 8
2 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ inch 3.0×4 69.600 12
3 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ inch 4.0×4 89.100 6
4 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ inch 5.5×4 135.400 9
5 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 114- Hệ inch 3.5×4 99.600 6
6 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 114- Hệ inch 5.0×4 146.400 9
7 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 114- Hệ inch 7.0×4 214.700 12
8 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 121- Hệ inch 6.7×6 (AS) 213.300 12
9 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ inch 3.5×4 (CNS) 129.800 5
10 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ inch 5.0×4 (CNS) 199.100 8
11 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ inch 7.5×4 (CNS) 293.800 12
12 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 168- Hệ inch 4.5×4 191.600 6
13 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 168- Hệ inch 7.0×4 308.300 9
14 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 168- Hệ inch 9.0×4 431.000 12
15 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 177- Hệ inch 9.7×6 (AS) 450.500 12
16 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 220- Hệ inch 6.6×4 381.000 6
17 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 220- Hệ inch 8.7×4 497.300 9
18 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 222- Hệ inch 9.7×6 575.600 10
19 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 222- Hệ inch 11.4×6 671.000 12

Bảng giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ mét (Phi 63- 160)

STT Sản phẩm Qui cách Giá bán chưa VAT
(đồng/mét)
Áp lực làm việc ở 20° c
1 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 63- Hệ mét 1.9×4 35.000 6
2 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 63- Hệ mét 3.0×4 53.200 10
3 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 75- Hệ mét 2.2×4 48.600 6
4 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 75- Hệ mét 3.6×4 76.300 10
5 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét 2.2×6 54.200 5
6 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét 2.7×6 70.800 6
7 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét 3.5×6 81.100 8
8 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét 4.3×6 109.100 10
9 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét 5.4×6 132.400 12.5
10 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét 2.7×6 84.800 5
11 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét 3.2×6 101.600 6
12 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét 4.2×6 129.900 8
13 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét 5.3×6 161.800 10
14 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét 6.6×6 199.100 12.5
15 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ mét 4.1×6 164.000 6
16 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ mét 6.7×6 258.300 10
17 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét 4.0×6 181.900 5
18 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét 4.7×6 213.200 6
19 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét 6.2×6 274.700 8
20 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét 7.7×6 338.600 10
21 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét 9.5×6 411.900 12.5

Cập nhật giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ mét

Bảng giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ mét (Phi 200- 280)

STT Sản phẩm Qui cách Giá bán chưa VAT
(đồng/mét)
Áp lực làm việc ở 20° c
1 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét 4.9×6 276.900 5
2 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét 5.9×6 331.900 6
3 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét 7.7×6 428.100 8
4 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét 9.6×6 525.600 10
5 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét 11.9×6 647.100 12.5
6 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét 5.5×6 346.400 5
7 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét 6.6×6 417.200 6
8 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét 8.6×6 538.200 8
9 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét 10.8×6 663.500 10
10 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét 13.4×6 816.600 12.5
11 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét 6.2×6 437.400 5
12 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét 7.3×6 513.000 6
13 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét 9.6×6 666.800 8
14 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét 11.9×6 812.000 10
15 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét 14.8×6 1.005.600 12.5
16 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét 6.9×6 544.800 5
17 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét 8.2×6 644.400 6
18 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét 10.7×6 832.800 8
19 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét 13.4×6 1.024.300 10
20 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét 16.6×6 1.252.900 12.5

Bảng giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ mét (Phi 315- 630)

STT Sản phẩm Qui cách Giá bán chưa VAT
(đồng/mét)
Áp lực làm việc ở 20° c
1 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét 7.7×6 657.000 5
2 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét 9.2×6 811.700 6
3 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét 12.1×6 1.051.500 8
4 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét 15.0×6 1.287.100 10
5 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét 18.7×6 1.456.400 12.5
6 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 355- Hệ mét 8.7×6 881.800 5
7 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 355- Hệ mét 10.4×6 1.049.200 6
8 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 400- Hệ mét 9.8×6 1.096.700 5
9 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 400- Hệ mét 11.7×6 1.303.500 6
10 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 400- Hệ mét 19.1×6 2.081.000 10
11 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 450- Hệ mét 11.0×6 1.427.300 5
12 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 450- Hệ mét 17.2×6 2.200.200 8
13 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 450- Hệ mét 21.5×6 2.731.900 10
14 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 500- Hệ mét 12.3×6 1.773.200 5
15 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 500- Hệ mét 14.6×6 2.094.700 6
16 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 500- Hệ mét 23.9×6 3.369.700 10
17 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 560- Hệ mét 17.2×6 2.769.800 6.3
18 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 560- Hệ mét 26.7×6 4.222.800 10
19 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 630- Hệ mét 18.4×6 3.331.800 6
20 Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 630- Hệ mét 30.0×6 5.329.200 10

Tổng kho Phân Phối Ống Nhựa Đệ Nhất Miền Nam- Giao hàng tận nơi

  • Chúng tôi cam kết giá cạnh tranh
  • Giao hàng nhanh, toàn quốc
  • Cam kết chính hãng 100%
  • Tư vấn hỗ trợ miễn phí

Lô ống nhựa uPVC chính hãng từ nhà phân phối ống nhựa Đệ Nhất miền Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận bảng giá riêng dành cho công trình lớn:

Hotline: 0901435168 - 0901817168
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com

ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.

Hotline: 0901 435 168